Elektrárenský svaz středočeských okresů v Praze na příkladu distribuční trafostanice v Nedvězí

Historický sborník pražského okolí otiskl v čísle 9/1 článek, který vznikl jako souhrn výsledků dlouhodobého bádání mého kolegy Jiřího Chmelenského o rozvoji elektrifikace v Československu a praktické aplikace těchto výstupů na konkrétní stavbu, kterou byla trafostanice v dnešní pražské městské části Nedvězí. Trafostanici z dvacátých let 20. století jsem v rámci stavebně-historického průzkumu, sloužícího jako podklad plánované rekonstrukce, popsal v létě 2020.

Střecha trafostanice byla v minulosti poškozena požárem. Při rekonstrukci bude obnovena v plné výši.

Článek popisuje historii, architekturu a historické elektrické vybavení trafostanice, podrobně proszkoumané ve stavebně-historickém průzkumu. Studie definuje kulturně-historické hodnoty typizované konstrukce trafostanice, která byla prohlášen za kulturní památku; příspěvek také pomohl objasnit historický význam trafostanice při elektrifikaci venkovských sídel v pražském okolí.

Na podzim 2021 přistoupila městské části Praha-Nedvězí k rekonstrukci historické trafostanice, která se po dokončení opravy stane působivou součástí místní naučné stezky.