Přednáška „Týnec nad Sázavou pro 50 tisíc obyvatel – vize a sny ing. Janečka“

14. listopadu 2019 jsem v zasedací síni Městského výboru promluvil o prvorepublikových plánech českého vynálezce a průmyslníka Františka Janečka na vybudování rozsáhlého továrního města na břehu řeky Sázavy.

Nově nalezené plány a výkresy nerealizovaného města nezapřou Janečkovu inspiraci v dalším významném prvorepublikovém továrním městě, moravském Zlíně.

Přednáška se setkala s rekordní účastí publika a velmi dobrým ohlasem.