Socialistický realismus v architektuře města Týnec nad Sázavou

Časopis Památky středních Čech otiskl ve druhém čísle roku 2019 můj článek o nerealizované výstavbě dělnického sídliště ve stylu socialistického realismu.

Z celého plánu byl vybudován pouze zlomek budov.

Článek se zabývá plánem výstavby a následné realizace dělnického sídliště ve stylu socialistického realismu, vystavěného v Týnci nad Sázavou v průběhu padesátých let 20. století.

V první části je představena nově nalezená dokumentace investiční úkolu ze září 1953, ve kterém je popsán záměr výstavby podnikového sídliště v Týnci nad Sázavou s konečným počtem 1 300 bytových jednotek do roku 1960. Ambiciózní plán byl vzápětí zredukován na 670 bytových jednotek.

Výstavba existujícího sorelového sídliště Na Rovinách probíhala paralelně s přípravou plánu, který tím nebyl v plné míře realizován. Do konce padesátých let vyrostlo v sídlišti ve dvou etapách deset domů, které oproti všem plánům navýšily bytový fond obce o pouhých 136 bytových jednotek.

V článku je dále je popsán soubor reliéfních domovních znamení od Vítězslava Jungbauera, tvořících tři cykly s tématy volného času, práce a přírody. V cyklu práce zobrazil sochař tehdejší ideologicky žádoucí téma dělníků a kolektivního budování nové společnosti. Silně jsou zastoupeny i žánrové výjevy života v přírodě.

V závěru se příspěvek věnuje současným zásahům v podobě stále častějšího zateplování fasád spojeného s neodborným přístupem k domovním znamením.

https://www.pamatkysc.cz/clanek?ID=150