Stavebněhistorický průzkum klasicistního domu v Žatci

Dvoupodlažní nárožní objekt na styku náměstí 5. května a uličky vedoucí na Hošťálkovo náměstí byl vybudován na místě staršího měšťanského domu jako přístavba městského gymnázia mezi léty 1817 a 1822.

Přísná symetrie oken byla v průběhu času porušena.

Vnější i vnitřní dispozice přístavby byly plně podřízeny řešení staršího sousedního objektu a zkoumaný objekt nelze považovat za svébytné architektonické dílo. Po přenesení vyučování do nové školní budovy v roce 1903 záznamy o využití stavby chybí, již po skončení druhé světové války se využití změnilo na obytné s několika rodinami nájemníků. Za minulého režimu byl dům částečně využíván Oblastním podnikem služeb a po roce 1989 zde sídlila soukromá projektová kancelář. V dnešní podobě je původní dispoziční řešení jen velmi obtížně čitelné. Stavba prošla mnoha úpravami interiérů a byla stavebně oddělena od staršího souseda.

Tento stavebně-historický průzkum je společně s předchozím průzkumem čp. 127 snahou o syntézu dostupných podkladů k objektu bývalé školní budovy, dnes kulturní památky ÚSKP 42345/5-1576.