Stavebněhistorický průzkum sídla městské policie v Žatci

Průzkum z konce roku 2019 se zaměřil na sídlo městské policie na žateckém náměstí 5. května.

Budova je zajímavá asymetricky umístěným průjezdem.

Dvoupodlažní stavba při západní straně náměstí 5. května sloužila v 18. století jako měšťanský pivovar, po jeho přestěhování zde až do roku 1903 sídlilo gymnázium. V průběhu 19. století byla školní budova několikrát adaptována. Roku 1817 byl přikoupen a následně stržen sousední dům čp. 126 a gymnázium se rozšířilo o novou přístavbu. Po přenesení vyučování do nové školní budovy v roce 1903 sídlilo v objektu muzeum, za druhé světové války pak finanční úřad. V období po válce využíval stavbu Oblastní podnik služeb a od roku 1993 zde sídlí městská policie.

Dnešní podoba stavby je částečně výsledkem klasicistní přestavby v roce 1822, částečně pak, zejména povrchy a výplňové prvky, odpovídá době působení Oblastního podniku služeb. Přestože každé období vneslo do stavby své vlastní úpravy, zachovává si ve svém jádru stále čitelnou koncepci, vetknutou objektu v době klasicismu.