Stavebněhistorický průzkum sídla Regionálního muzea v Jílovém u Prahy

V srpnu 2019 jsem se podílel na provedení stavebněhistorického průzkumu sídla Regionálního muzea v Jílovém u Prahy, dříve městském domu Mince, čp. 16.

Stavebněhistorický průzkum sídla Regionálního muzea v Jílovém u Prahy

Dům „Mince“ byl vybudován v dolní části náměstí ve 14. století za vlády Karla IV. jako sídlo královského horního úřadu, spadajícího pod nejvyššího mincmistra království českého, za účelem výkupu zlata z jílovských dolů.

Objekt stojí na místě dvou starších dřevěných domů, jeho severní křídlo je vybudováno v gotickém slohu, jižní křídlo bylo přestavěno na přelomu 17. a 18. století. V pozdějším období byly domy spojeny v jeden celek. Roku 1877 byla za účelem opravy tehdy již školní budovy otlučena omítka, pod kterou byly odkryty gotické fragmenty ostění portálů a vysokých oken.

Dům během této úpravy získal částečně novorománský ráz. V roce 1959 se škola přestěhovala do nové budovy a z domu Mince se stalo sídlo Muzea těžby a zpracování zlata. Poslední velkou opravou prošla stavba mezi léty 1977 a 1985.

Tato rekonstrukce vtiskla muzejní budově současnou podobu s odkrytými gotickými portály v uliční fasádě. Spolu s kostelem sv. Vojtěcha patří k nejstarším dosud stojícím stavbám Jílového.