Stavebněhistorický průzkum v Teplicích, U Císařských lázní

Na podzim 2019 jsem provedl stavebněhistorický průzkum klasicistního městského domu „Schloss Ambrass“ na jedné z teplických lázeňských tříd.

Stavebněhistorický průzkum v Teplicích, U Císařských lázní

Dnešní podoba teplické ulice U Císařských lázní je výsledkem střídání období bouřlivého vývoje i úpadku v posledních dvou stech letech. V době výstavby ulice šlo o reprezentativní městskou třídu plnou městských paláců, jejíž význam byl pevně spjat s významem teplického lázeňství.

Dům sledovaný v tomto průzkumu (čp. 370, U Císařských lázní 11) je právě typickým zástupcem původně honosného domu, jehož význam a tím i bohatost provedení postupně upadal až do dnešního stavu, jenž je výsledkem značně necitlivých zásahů provedených v období minulého režimu.

Prvními doloženými vlastníky objektu byli od roku 1882 Fridrich a Anna Callenberg. Následně se ve vlastnictví objektu vystřídalo mnoho dalších významných měšťanů a bankovních domů, a to až do znárodnění po druhé světové válce, kdy dům spravoval Okresní zahradnický podnik Teplice.

Po roce 1948 došlo ke značnému zchátrání stavby a účelové stavební úpravy zahradnického podniku setřely všechny připomínky bohaté historie kdysi reprezentativní stavby. Památková hodnota objektu dnes spočívá v dochované hmotě zdiva hlavního objektu a bočních křídel z 19. století.

Původní význam, jako zástupce honosného obytného domu na prestižní lázeňské třídě zcela zanikl odstraněním průjezdu a dekorativních prvků na fasádě.