Stavebněhistorický průzkum Vlastivědného muzea v Nymburce

Ve druhém průzkumu roku 2020 jsem se podíval na měšťanský dům v samém centru historického Nymburka.

Honosná fasáda měšťanského domu byla v důsledně zbavena všech dekorací.

Vlastivědné muzeum v Nymburce sídlí v budově s dlouhou historií a vývojem, který byl bohužel v období sedmdesátých let 20. století násilně přerušen necitlivě vedenou rekonstrukcí. Ta sice zamezila zchátrání celého objektu, nicméně setřela historický ráz a charakter dříve honosné klasicistní stavby. Průzkum poslouží jako podklad pro budoucí rekonstrukci muzejní budovy, která si klade za cíl celkovou rehabilitaci objektu, jehož prokázané stáří sahá až do barokního období.