Stavebněhistorický průzkum vyladí vaši rekonstrukci

Stavebněhistorický průzkum je jedinečným nástrojem, jak dopodrobna poznat historii vaší stavby. Pomůže vám odhalit okolnosti jejího vzniku, nejstarší zachovalé části i stopy již zaniklých prvků v širších souvislostech.

V každé stavbě se mohou skrývat hodnotné konstrukce, pozoruhodné detaily a uměleckořemeslné skvosty, které se po rekonstrukci mohou stát důstojnou ozdobou nově opraveného prostoru. Kvalitní historický průzkum je tak jedním ze základních podkladů pro bezchybnou péči o vaši nemovitost a její případnou rekonstrukci.

Nabízím vám zpracování stavebněhistorických průzkumů, archivních rešerší a odborné poradenství k historickým stavbám a nemovitým kulturním památkám. Především se zaměřuji na průzkumy obytných domů a občanských staveb všech období a typů (tedy lidových staveb, činžovních domů, vil, měšťanských a spolkových domů, radnic, hospodářských dvorů i staveb moderní architektury). Příležitostně se věnuji také průzkumu technických a průmyslových objektů.

Přehled nabízených služeb a průzkumů naleznete zde»

Všechny své průzkumy přizpůsobuji požadavkům památkové péče, jako podklad pro návrh rekonstrukce nemovitostí. Zahrnují vždy zpracování historie objektu, dokumentaci jeho současného stavu a nashromážděnou archivní dokumentaci (včetně plánů, historických fotografií a map), dále památkové zhodnocení objektu, přehled uměleckořemeslných prvků a návrhy jejich ochrany.