Mgr. Martin Šejbl, DiS.

O mně

Vystudoval jsem bakalářský obor Dějiny výtvarných umění na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích a navazující magisterský stupeň na Univerzitě Palackého v Olomouci. Již během studia jsem se zaměřil na poznání stavebního vývoje architektury v regionu Posázaví – především pak na církevní stavby a dosud nezmapovanou historii dělnických a zaměstnaneckých kolonií.

S pomocí odborných a populárně naučných článků a přednášek se snažím popularizovat méně známé aspekty architektury a veřejného prostoru. Mezi nejvýznamnější patří přednáška na Univerzitě Palackého s názvem Domovní znamení: orientace, nebo dekorace? a příspěvek Architektura 50. let očima současníků na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy.

Od září 2018 pracuji jako garant památkové péče na pražském oddělení Národního památkového ústavu, stavební historii se tak věnuji na profesionální úrovni.

Vzdělání a praxe

2019 – dosud – stavebněhistorický průzkum a poradenství (OSVČ)

2018 – dosud – Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště Praha – odbor památkové péče, garant území v Pražské památkové rezervaci

2016 – 2018 – Univerzita Palackého v Olomouci – obor Dějiny výtvarných umění

2013 – 2016 – Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích – obor Dějiny umění

2010 – 2013 – Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola Štětí – obor Obalový a grafický design

Publikační činnost

Elektrárenský svaz středočeských okresů v Praze na příkladu distribuční trafostanice v Nedvězí, Studie a zprávy – Historický sborník pražského okolí IX, 2021, č. 1, s. 61-90 (s Jiřím Chmelenským).

Socialistický realismus v architektuře města Týnec nad Sázavou, Památky středních Čech XXXIII, 2019, č. 2, s. 59-68.

Týnec 1969, Týnecké listy XXIX, prosinec 2019, č. 6, s. 18.

Srovnání sociální politiky bytové výstavby, Katedra dějin umění UP, Olomouc 2018.

Týnec v roce 1967, Týnecké listy XXVII, únor 2017, č. 6, s. 12.

Domovní znamení, Týnecké listy XXVI, srpen 2016, č. 4, s. 6.

Týnecká domovní znamení, Týnecké listy XXVI, červen 2016, č. 3, s. 23.

Stavby socialistického realismu v Týnci nad Sázavou, Ústav estetiky a dějin umění JČU, České Budějovice 2016.

Kostel sv. Havla v Poříčí nad Sázavou a návrhy na jeho propagaci v turistickém ruchu (ročníková práce), Ústav estetiky a dějin umění JČU, České Budějovice 2013.

Další odborná činnost

Popularizační a odborné přednášky k tématům z oblasti stavební historie, dějin umění a architektury.