Archivní rešerše bývalé školní budovy na Zbraslavi

V prvním pololetí roku 2021 jsem měl možnost provést archivní rešerši bývalé školy a později zahradnického domu v nejstarší části Zbraslavi, mezi bývalým kláštěrem a Panskou zahradou.

Historická školní budova se až na tvar střechy od poloviny ´18. století nezměnila.

Školní domek, původně vybudovaný jako školní budova stojící na severozápadním konci Panské zahrady, vznikl bezpochyby poté, když byla kolem poloviny 18. století zbourána starší školní chatrč. Dům byl vyzděn z kamene a měl šindelovou střechu. V jeho větší světnici byla umístěna učebna, menší obýval učitel. Škola zde byla umístěna po více než sto let. Z důvodů blízkosti Nové hospody a velkému hluku návštěvníků byla později, v polovině 19. století, přesunuta do jiné části Zbraslavi.

Po zrušení školy poprošla stavba adaptací na dům panského zahradníka, při které došlo k přestavbě původní mansardové střechy valbovou a tato nová dispozice se udržela až do současnosti. Za minulého režimu byla panská zahrada za čp. 481 přeměněna na velké zahradnictví obhospodařované místním komunálním podnikem, který zde provozoval zahradnictví a zámečnické a instalatérské dílny. Naštěstí však nikdy nedošlo k plánované asanaci panské zahrady a plánované přeměny území na sídliště, takže se tato významná zbraslavská stavba zachovala v téměř nezměněné podobě až do dnečních dní.