Stavebněhistorický průzkum barokního domu Lindnerova 13 v Jičíně

Patrový řadový dům v jižní frontě jičínského náměstí Svobody byl vybudován kolem roku 1632 jako součást rozsáhlejší stavební akce Albrechta z Valdštejna na parcele, kde pravděpodobně stávala starší gotická stavba, ze které se dodnes dochovaly podzemní prostory.

V přízemí jsou velmi necitlivě zasazena garážová vrata.

Dům prošel od 17. století bouřlivým vývojem, poznamenaným četnými požáry a přestavbami, následkem čehož zde není dochováno mnoho autentických prvků a výbavy. Podstatnou proměnu znamenala především přestavba z počátku 19. století, při které byl dům o cca 1/3 své délky prodloužen a přišel o podloubí a hrotitý štít uličního průčelí. Dalším ryze negativním zásahem bylo vybourání obloukového okna v přízemí a jeho nahrazení garážovými vraty v 80. letech 20. století. Ačkoliv byl dům v 17. století vystavěn poměrně velkoryse, stavební úroveň v průběhu let postupně klesala a dnešní stavba vykazuje řadu závad a nedostatků. 

Stavba je přesto velmi důležitou připomínkou stavební činnosti významného českého mecenáše Albrechta z Valdštejna a ukázkou práce italského architekta Nicolo Sebregondiho.