Stavebněhistorický průzkum domu v Kašperských Horách

Průzkum provedený začátkem roku 2022 v Kašperských Horách se zaměřil na přízemní obytné stavení, vybudované na periferii obce kolem přelomu 18. a 19. století.

Za nenápadnou fasádou se skrývala zajímavá ukázka lidové stavební tradice

Stavba s poměrně nejasným vývojem a naprostou absencí starších archivních pramenů byla v době provádění průzkumu neobývaná a z části vybydlená. Stavení vybudované v místní lidové tradici obývala po dlouhou dobu německy mluvící rodina Hörnischů, bohužel s jejich vystěhováním po konci druhé světové války došlo k přerušení kontinuity obývání místa
a ztrátě historické paměti. V 70. letech 20. století byl dům přestavěn na rekreační objekt v tehdy běžném „chalupářském“ stylu. Touto úpravou došlo k zániku většiny starších umělecko-řemeslných prvků. Přesto je možné považovat stavení za ukázku lidové architektury této části Šumavy.