Stavebněhistorický průzkum domu Zámecká 21 ve Valči

Na jaře loňského roku jsem provedl průzkum obytného stavení ve Valči. Průzkum z části zaniklého a ve zbytku nepřístupného objektu představoval značnou výzvu.

Objekt je součástí Městské památkové zóny, přičemž představuje její podstatnou součást v rámci historického jádra Valče. Jedná se o památkově hodnotný objekt, zejména pro torzální zachování staršího sklepa a kamenných základů. Sklep s možným barokním původem je v současné době z drtivé většiny zasypán sutí.  

Dle nejstarší zaznamenané historie patřil dům od 19. století až do konce druhé světové války německy mluvící rodině Niklasů. Po druhé světové válce přešlo vlastnictví domu do Národního pozemkového fondu při ministerstvu zemědělství, od kterého byl odkoupen a ve druhé polovině 20. století využíván k rekreaci. V této době došlo ke ztrátě jižní roubené části doku a zasypání barokního sklepa. Chátrání domu bylo umocněno v 90. letech, kdy přestal být obýván a dnes je zcela nepřístupný.