Stavebněhistorický průzkum Heřmanova dvora

Průzkum provedený v létě 2019 se zaměřil na zájezdní hostinec v areálu Heřmanova dvora ( V Šáreckém údolí 82, Praha 6 – Dejvice), taktéž známého jako Podhájská usedlost.

Stavebně-historický průzkum Heřmanova dvora

V roce 1876 schválil obecní úřad v Dejvicích plány výstavby zájezdního hostince s tanečním sálem na dvoře starého barokního dvora. Plány hostince byly vypracovány dejvickým stavitelem a starostou Fr. Hennerem. V roce 1908 byl schválen plán přestavby stájí a přístavbu záchodů a šatny od stavitele Ruprechta.

Po roce 1947 byla v v novodobé přístavbě krátce provozována řeznická živnost a od roku 1948 sídlil ve dvoře Výzkumný ústav zemědělský. V roce 1958 byl tehdy již značně zchátralý dvůr vyhlášen nemovitou kulturní památkou. V 70. letech byly hospodářské objekty dvora přeměněny na skladovací prostory.

Památkovou hodnotu usedlosti značně narušil požár v roce 1979 a stavební práce z první poloviny 90. let. Z původního klasicistního hostince zůstalo ve své podstatě zachováno pouze obvodové zdivo.