Stavebněhistorický průzkum hospodářského zázemí hájovny

U silnice mezi obcemi Žlunice a Kozojedy na Jičínsku stojí bývalá hájovna čp. 52, rodný dům malíře Václava Špály.

Součástí areálu hájovny je i přízemní objekt obdélného půdorysu, tvořící hospodářské zázemí. Při provádění průzkumu bylo zprvu nutné určit typologii hospodářského objektu, který byl v v evidenční kartě kulturní památky označen jako „bývalá stodola“. Rodný dům malíře Špály byl zbudován jako černínská hájovna, nikoli zemědělský statek. Hospodářské zázemí hájovny tedy neodpovídá tradičnímu zázemí hospodářských statků , ale bylo uzpůsobeno provozu souvisejícím s lesním hospodařením v rámci panství rodu Černínů. Dle bližšího průzkumu tak stavba neodpovídá stavebnímu typu stodoly – stavby pro uskladnění nevymláceného obilí s mlatem pro ruční mlácení cepem.

Z pohledu stavební historie jde o zcela běžnou účelovou stavbu nevybočující z průměru své doby, kterou nad dobový průměr povyšuje právě spojení s malířem Špálou. Protože hospodářský objekt byl podle dostupných informací vystavěn před malířovým narozením, stal se v době jeho mládí součástí prostředí, ve kterém se pohyboval. Právě autenticita konstrukcí a hmoty z doby umělcova života tvoří v očích památkové péče klíčovou hodnotou jinak běžných staveb.