Stavebněhistorický průzkum secesního bytového domu v Praze-Dejvicích

Čtyřpodlažní nárožní dům na styku Bachmačského náměstí a ulice V. P. Čkalova byl vybudován počátkem 20. století na nezastavěné parcele. Bytový dům s bohatě profilovanou secesní fasádou prošel poměrně klidným stavebním vývojem, jehož výsledkem je dochování velkého množství autentických prvků interiéru i exteriéru.

Zdobená uliční fasáda je poškozena nevhodně zvoleným nátěovým materiálem

Ačkoliv podoba stavby do velké míry odpovídá původnímu řešení, trpí v dnešní době zančnou řadou akutních závad, které jsou následkem starších i nedávných stavebních zásahů. Novodobým neodborným nátěrem uliční fasády byl zapříčinen její havarijní stav, vedoucí k rychlé degradaci, trhlinám a zatékání do nosného zdiva.

Těžiště tohoto stavebněhistorického průzkumu je zaměřeno na vnější části stavby a veřejný interiér. Jsou popsány hodnoty stavby od drobných předmětů uměleckého řemesla až po celkový urbanistický kontext a podrobně pojmenovány zjištěné závady s možností jejich nápravy. Výsledek poslouží sdružení vlastníků jako návod při plánování budoucích oprav.