Stavebněhistorický průzkum trafostanice v Nedvězí

I zdánlivě jednoduchý průzkum může přinést nečekané výsledky. Během práce s archivními prameny vyšlo najevo, že zvláštní tvar střechy trafostanice v pražské MČ Nedvězí, prohlášené kulturní památkou v roce 2009, není unikátní ojedinělou variací typové stavby, ale následek přírodní události, která pobořila polovinu krovu.

Trafostanice pro napětí 22 kV v Nedvězí u Říčan ze začátku dvacátých let 20. století, tedy z doby realizace elektrizačního programu v Československu, je dokladem přelomové etapy vývoje státu a naší společnosti. Nejde jen o ukázku dobové úrovně stavitelství a přístupu k drobným technickým stavbám, ale je o to významnější, neboť tehdejší obec Nedvězí byla průkopníkem v elektrifikaci venkovských obcích říčanského okresu.

Stavba je tak důležitou památkou jako připomínka elektrifikace Československa, typové stavby Elektrárenského svazu okresů středočeských i historie městské části Nedvězí.

Procesu prohlášení nepředcházel plošný průzkum podobných trafostanic v okolí, který by jistě poškozenou střechu odhalil. Zpamátněná trafostanice sice není dobrým zástupcem typizovaných staveb z dvacátých let 20. století, po plánované rekonstrukci s obnovou střechy se jím zajisté stane.