Stavebněhistorický průzkum Vísecké rychty

Monumentální patrová vísecká rychta patří mezi největší roubené domy v Čechách. Budova vyniká zejména budova bohatě profilovanou podstávkou pod roubeným patrem, dlouhou pavlačí a vysokou sedlovou střechou s krovem určeným pro sušení chmele.

Rychta byla vybudována před rokem 1797 pro rychtáře Václava Kerna ze staré rychtářské rodiny. Od roku 1945 až do konce 60. let 20. století byl celý areál využíván zemědělským družstvem k ustájení hospodářských zvířat a rovněž jako skládka odpadu a nepotřebných předmětů, a před zánikem rychtu na poslední chvíli zachránilo vystěhování JZD a převzetí celého areálu do správy Severočeského KNV.

Od konce 60. let byla připravována celková rekonstrukce vysoce hodnotné roubenky, která se pro značné problémy při realizaci protáhla až do konce 80. let. Během nákladné rekontrukce byly vyměněny poškozené dřevěné prvky roubení a rychta měla být přestavěna na kulturní dům s přednáškovým sálem. Naštěstí byly včas rozpoznány památkové hodnoty této nezvyklé stavby a její využití bylo změněno na expozici lidového staviteltsví při Vlastivědném muzeu v České Lípě.

Vísecká rychta představuje řady typologicky obdobných lidových staveb severočeského domu na Českolipsku jednu z nejhodnotnějších. Jedná se o velmi dobře dochovanou ukázku celku venkovské architektury pozdního baroka a 19. století.