Stavebněhistorický průzkum záplavového mostu mezi Louny a Dobroměřicemi

Ke konci roku 2019 jsem realizoval stavebněhistorický průzkum inundačního mostu v Lounech.

Stavebněhistorický průzkum záplavového mostu mezi Louny a Dobroměřicemi

V rovinatém terénu, pravidelně zaplavovaném řekou Ohří, se na sever od města Louny nachází kamenný záplavový most z počátku 19. století. Ve snaze udržet zdejší důležitou komunikaci sjízdnou po celý rok byl již v 16. století vybudován předchůdce současné stavby, který sloužil po více než 200 let.

Havarijní stav staršího mostu zavdal mezi roky 1814–1816 k výstavbě mostu dnešního, čtyřicetiobloukového, mírně prohnutého mostu spojujícího Louny s Dobroměřicemi. V průběhu let prošla významná technická památka mnoha dílčími úpravami a přestavbami, které se více či méně promítly do vzhledu viaduktu.

Poslední významná přestavba mostu pomocí stříkaného betonu z osmdesátých let 20. století znamenala výraznou ztrátu památkových hodnot.