Železniční depo Hostivice

Na podzim jsem na žádost Klubu historické techniky Praha, z.s. připravil návrh na prohlášení železničního depa v Hostivicích za kulturní památku.

Jde o drobný, ale pozoruhodný příklad drážní architektury společnosti Buštěhradské dráhy. Objekt byl vystavěn kolem roku 1872 v souvislosti s budováním trati č. 122 Praha-Smíchov – Hostivice, která vznikala v letech 1868–1872. V rámci stavby této trati byla při železniční stanici Hostivice přeložena a znovu napojena starší trasa dráhy z Prahy Dejvic, která navazovala ještě na tradici tzv. Lánské koněspřežky.

V prosinci 2020 byl návrh přijat Ministerstvem Kultury, které se jím bude dále zabývat.