Článek

Elektrárenský svaz středočeských okresů v Praze na příkladu distribuční trafostanice v Nedvězí

Historický sborník pražského okolí otiskl v čísle 9/1 článek, který vznikl jako souhrn výsledků dlouhodobého bádání mého kolegy Jiřího Chmelenského o rozvoji elektrifikace v Československu a praktické aplikace těchto výstupů na konkrétní stavbu, kterou byla trafostanice v dnešní pražské městské části Nedvězí. Trafostanici z dvacátých let 20. století jsem v[…]

Pokračovat ve čtení »